YÜKSEK LİSANS:

Alper Yener YAVUZ,

“Nif Dağı Kazılarında Bulunan Hayvan Kemikleri”
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Tamamlandı)Burcu DERİN,

“Nif (Olympos) Dağı Geç Geometrik-Erken Arkaik Dönem Keramikleri”
Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Tamamlandı)DOKTORA:

Defne TEKAY-KUCUR,

“Dairesel Kesitli Pişmiş Toprak Lahitler”
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Tamamlandı)

Tez Listesi